Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

moodKA
6552 5543 500
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viapaulinab paulinab

July 01 2015

moodKA
2954 c7c3 500
Reposted bysunako sunako
moodKA
2945 acca 500
Safari :)
moodKA
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaally ally

June 24 2015

moodKA
2211 b613
Reposted fromwaplue waplue viakathrinagrr kathrinagrr
moodKA
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
moodKA
5367 8c2b

June 10 2015

moodKA
1208 ed73

June 01 2015

moodKA
5756 4320 500
Leaves - let's take a breath !!!

May 29 2015

moodKA
7827 80b1 500
Kure Beach

April 20 2015

moodKA
4851 1fdb 500
Reposted bysunako sunako

April 04 2015

moodKA
" Honey.... I want to say you something .... I love you " 
- "I know "
— M.
moodKA
9006 c64a 500
Zulczykjakub4
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamruugaa mruugaa
moodKA

March 28 2015

moodKA
- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię.
moodKA
2105 e82a
Reposted fromscorpix scorpix viaShinzoGekai ShinzoGekai

March 22 2015

moodKA

March 17 2015

moodKA

Truth about Poles!

1. A Pole won’t tell you to get lost. They’ll tell you to “stuff yourself with hay” (wypchać się sianem).
2. Poles don’t snack. They “take something on a tooth” (wziąć coś na ząb).
3. A Pole never beats around the bush. He prefers to “wrap the truth in cotton” (owijać prawdę w bawełnę).
4. Polish people are not nit-picky. They are “looking for a hole in the whole” (szukać dziury w całym).
5. Polish people don’t count their chickens before they’re hatched. They “divide the skin on the bear” (dzielić skórę na niedźwiedziu).
6. A Polish person doesn’t sulk. He “has flies up his nose” (mieć muchy w nosie).
7. Polish people don’t mess things up. They “make bigos” (narobić bigosu) or “brew beer” (nawarzyć piwa) instead.
8. A Pole doesn’t daydream. They “think of blue almonds” (myśleć o niebieskich migdałach).
9. Poles will not speak bluntly. They’ll “tell it straight from the bridge” (mówić prosto z mostu).
10. A Pole is not uninformed… He just “fell from the Christmas tree” (urwać się z choinki).
11. Poles do not simply grin and bear it. They “put up a good face for a bad game” (robić dobrą minę do złej gry).
12. A bad Polish writer doesn’t waffle. He “pours water” (lać wodę).
13. A Polish person doesn’t just run away. He “gives a leg” (dać nogę) or “takes his legs under his belt” (brać nogi za pas).
14. A Pole is never a know-it-all. Instead, he “ate all wits” (pozjadać wszystkie rozumy).
15. Polish people won’t pull your leg. They’ll “stick you into a bottle” (nabić kogoś w butelkę).
16. A Pole won’t take you apart. He’ll “mix you with mud” (zmieszać kogoś z błotem) or “hang dogs on you” (powiesić na kimś psy).
17. A Pole won’t promise you the world. But you might get “pears on a willow” (gruszki na wierzbie).
18. Polish people don’t run like hell. They “run where the pepper grows” (uciekać gdzie pieprz rośnie) or “where the devil says goodnight” (gdzie diabeł mówi dobranoc).
19. Poles won’t pester you. They’ll “drill a hole in your belly” (wiercić komuś dziurę w brzuchu).
20. Polish people don’t bite off more than they can chew. They “jump at the sun with a hoe” (porywać się z motyką na słońce).  

March 13 2015

moodKA
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— Charles Bukowski
Reposted fromohwow ohwow viacherrytomorrow cherrytomorrow
8888 52b1 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapannalu pannalu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl